Podpor CHIKI LIKI TU-A zakúpením ONLINE vstupenky

1. https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/3-vyrocie-stromoradia-chiki-liki-tu-2021-12-11/
2. https://tootoot.fm/sk/events/61afa6e2965fa703f0cd0067

Dobrovoľný príspevok na účet SK8265000000000012789977

Webstránka od SMASH